HÅLLBAR LANDSKAPSDESIGN
SAMT KVÄVERENING
FRÅN LAKVATTEN

NITREM är en tjänst med möjlighet att kombinera en hållbar landskapsdesign för gråbergsupplag med en bioreaktorteknik som reducerar kvävenivåerna i lakvatten från gråberg och bergtäkter.