Nitrem – kväverening på ett helt nytt sätt.

NITREM – tjänsten som kombinerar geomorfologisk deponiutformning med en bioreaktorteknik som reducerar kvävenivåerna i lakvatten från bergupplag med upp till 95%.

VAD ÄR NITREM?
TEKNISK BESKRIVNING AV VARFÖR NITREM FUNGERAR OCH HUR.

Logotyper