NITREM Rekommendera är en systemlösning speciellt framtagen för verksamheter inom täktbranschen, gruvnäringen samt för markägare.

NITREM Rekommenderad minskar mängden nitrat i lakvatten från verksamheten på ett hållbart, ekonomiskt och flexibelt sätt och lösningen är nästintill underhållsfri.

NITREM Rekommenderad består av en bioreaktor; dvs en avlång grop som täcks med en tät geomembranduk och fylls med tallflis.

Lakvattnet som lämnar upplagshögen rinner via ett vattenuppsamlingssystem in igenom ena kortsidan av bioreaktorn. Vattnet rinner vidare genom tallflisen där en denitrifikationsprocess pågår och de denitrifierande mikroorganismerna omvandlar det nitrat som finns i vattnet till ofarlig kvävgas. 

Den stora mängden organiskt material som finns i bioreaktorn fungerar som kol- och energikälla för mikroorganismer. Vattnet som lämnar bioreaktorn är kraftigt reducerat från nitrat.

För att optimera bioreaktorns funktion behöver flödeshastigheter och vattenkvalitet övervakas. Med NITREM Rekommenderad ingår denna uppföljning.

Illustration som visar hur vatten rinner från upplaget till ett vattenuppsamlingssystem och vidare till en bioreaktor där nitrathalten reduceras innan vattnet leds vidare 

Inkluderat i NITREM Rekommenderad:

  • Identifiering av kundens specifika behov av vattenuppsamlingssystem och bioreaktor inklusive mätning av flöden och kvävehalter samt enklare hydrogeologisk utredning (skrivbordsanalys).
  • Kostnadsuppskattning för projektering och konstruktion av vattenuppsamlingssystem samt bioreaktor.
  • Leverans av ritningar för vattenuppsamlingssystem och bioreaktor baserat på genomförda mätningar.
  • Support via telefon vid byggnation samt under första året av drift.
  • Hjälp med upphandling av entreprenör.
  • Provtagning och systemövervakning

Ladda ner pdf-fil om NITREM Rekommenderad här.